Strefa HR Trójmiasto, Gdynia, Sopot, Gdańsk | strefahr.eu

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta

Narzędzia
 
Przygotowując rozwiązania dla naszych klientów dbamy o wypracowanie i przekazanie narzędzi, które mogą być następnie samodzielnie użytkowane przez pracowników Państwa firm. Poniżej przedstawiamy przykładową listę narzędzi:
   
 1. Oceny okresowe
  • Arkusz oceny okresowej
  • Regulamin ocen okresowych w firmie
  • Jak się przygotować do rozmowy oceniającej- manual dla Przełożonego
  • Jak się przygotować do rozmowy- manual dla Pracownika

 1. Wynagrodzenia
  • Siatka płac
  • Regulamin wynagradzania
  • Regulamin premiowania- arkusz kalkulacji premii wraz z opisem systemu

 1. Struktura organizacyjna
  • Opisy stanowisk wraz z zakresem zadań i zakresem odpowiedzialności
  • Regulamin pracy
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
  • Regulamin urlopów
  • Wzory umów o pracę, umów dotyczących zakazu konkurencji
    
 1. Promocja firmy  
  • Program stażu studenta w firmie
  • Wzór umowy stażowej
  • Regulamin staży
  • Program „Drzwi otwartych” w firmie dla studentów
  • Projekt stoiska na targi
  • Prezentacja promująca firmę jako pracodawcę

 1. Szkolenia wstępne
  • Program szkolenia wstępnego do poszczególnych stanowisk
  • Pakiet niezbędnych materiałów szkoleniowych
  • Harmonogram szkolenia
  • Testy weryfikacyjne badające przyrost wiedzy w procesie szkolenia
   
 1. Aktywne poszukiwanie pracy
  • CV
  • List motywacyjny

 1. Rekrutacja
  • Wzór ogłoszenia (layout plus treść ogłoszenia- uniwersalna lub dla konkretnych stanowisk)
  • Standardy komunikacji z kandydatam
  • Regulamin procesu rekrutacyjnego

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego